Borçtan Kurtulma (DUA ve YÖNTEMLER)

Günümüzde borç sıkıntısı yaşamadan hayatını devam ettirebilen insan sayısı oldukça azdır. Fakat borçlarınızın olması sizleri biçare bırakacak, çaresizliğe sürükleyecek bir durum olmamalıdır. Yaşadığımız hayatta hangi sıkıntılar ile mücadele ediyorsak, bu mücadeleler bizler için hazırlanmış birer sınavdır. Bu sınavlardan başarı ile çıkabilmek ancak ve ancak duaların gücü ve sabır ile söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle yaşadığınız hiçbir sıkıntıyı büyütmemeli, başka insanların çok daha büyük sıkıntıları olabileceğini düşünüp bu sıkıntı için bile şükretmeyi bilmeliyiz.

Yaşadığımız sorunları çözebilmek için elimizden geldiği kadar mücadeleye devam etmeli ve mücadelemizi duaların gücü ile taçlandırmalıyız. Borçlardan kurtulmak için en etkili yöntem dua etmektir. Dua ile para veren hayırseverler size doğru kendiliğinden gelmesi için ilham alacaklardır.

Borçtan Kurtulma Duası

Eğer borçlarınız varsa, borçlarınızdan kurtulmak için çalışmak dışında yapabileceğiniz tek şey, dua etmektir. Borçlarınızdan kurtulmak amacı ile okuyabileceğiniz dualara şunları örnek verebiliriz:

  • Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme fâcirel hemmi ve kâşifel kurbi mücibe deavâtil muztrrine rahmânedünyâ vel-âhireti ve rahimehümâ ente terhamüni rahmeten tuğnini bihâ ammen sivâk.”

Manası: “Rabbim, kaygıları sonlandıran, sıkıntıyı kovan, çaresizlerin, darda kalanların duasını kabul eden, dünya ve ahirette, iki dünyada da Rahman ve Rahim olan sensin. Beni rahmetinle gani kıl! Bana merhamet et, beni senden başka kimsenin merhametine esir etme.”

Bu duayı okuyan kişi Rabbimizden merhamet ve şefkat dilemektedir. Belli dualarda olduğu gibi bu duanın da 3 ya da 7 kez okunması gerekir. Kılınan bir namaz ardından okunması, duanın tesirini güçlendirecektir. Zira namaz sonrası okunan dualar çok daha huşu içinde ve inanç sureti ile edilmektedir. Bu duayı okuyan kişi Allah’ın izni ile borçlarını kısa süre içerisinde öder. Kendisini çaresizliğe düşüren her olaydan kurtulur.

  • Okunuşu: “Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi.”

Manası: “Allah bana kâfidir; O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim; O, büyük Arş’ın Rabbidir.”

Peygamber Efendimizin bizlere gösterdiği yollardan biri de bu duadır. Bu dua hakkında şöyle buyurmuştur: “Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir.” Eğer sizlerde Efendimizin buyurduğu üzere, Allah rızası için bu duayı sabah ve akşam toplam 14 kez okursanız, Allah’ın izni ile tüm sıkıntılarınız bir anda eriyip gider.

  • Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eûzü bike minelhemmi vel hazeni ve eûzü minelaczi vel keseli ve ûzü bike minelcübni velbuhli ve eûzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahrirricali.”

Manası: “Dünya ve ahiretteki Rabbim. Kederden, acizlikten, üşengeçlikten, korkaklıktan sana sığınırım. Rabbim, cimrilikten ve borcun galebesinden, insanların derdinden sana sığınırım.”

Peygamber Efendimizin sakınmamızı buyurduğu, sakınmadığımız takdirde, evimizin bereketinin kalmayacağını söylediği beş farklı özellikten sığınmak amacı ile okunan bu dua, kazancınızı arttırarak evinizin bereketini sağlar.

  • Okunuşu: “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

Manası: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi nasip eyle, benden fakirliği al, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi ancak senin yolunda kullanmayı nasip eyle.”

Sahip olduğunuz borçlardan kurtulmak amacı ile okuyabileceğiniz bu dua, her türlü sıkıntınıza da çözüm olacaktır. Bu nedenle dilinizden eksik etmemeniz gereken bir duadır.

  • Okunuşu: “ Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivâke.”

Manası: “Haramına karşı beni helâlin ile yetindir, Allah’ım! Senden başkasından da fazlınla beni müstağni kıl.”

  • Okunuşu: “Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi kazaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu.”

Manası: “Allah’ım, Senin ismine, malımı, dinimi ve neslimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, Senin geri bıraktığını öne almanı, öne aldığını da geri bırakmanı istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle teslimini sağla.”

Nefis borca neden olan en önemli etkenlerden biridir. Dolayısı ile nefis terbiyesi de rızkı arttıracak ve bereketi sağlayacak en önemli ögelerdendir. Bu dua ile ve kendi öz çabanız ile nefsinizi terbiye ederek, borçlarınızı da kısa süre içerisinde ödeyebilirsiniz.

Bilgi: Borç para bulmak için verdiğimiz bu https://www.borcpara.org/borc-para-bulma-duasi/ linkteki duaları da edebilirsiniz

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ